Zvukové studio

Zvukové studio

Výuka hry na klavír

Pedagog - MgA. Tomáš Kubec

Na klavír začal hrát ve 4 letech. Navštěvoval 14 let ZUŠ především u MgA. Silvie Georgievy obor klavír, a u Prof. Jiřího Pauera obor improvizace. Studium zakončil vlastním klavírním recitálem v roce 1996. Po té vystudoval pražskou FAMU obor zvuková tvorba, kde spojil své hudební a technické dovednosti a věnoval se hudebním, TV a filmovým snímkům. Je autorem zvukové složky známých filmů jako Účastníci zájezdu, Krysař, Taková normální rodinka, či populárních seriálů Comeback nebo Vinaři. Hudebně se podílel na mnoha TV a filmových projektech, buď jako hudební režisér nebo jako supervizor technické a umělecké kvality. V roce 1999 v Modřanech založil studio Gloriet, které je zázemím pro audiovizuální produkci. Studio se zabývá i půjčováním nahrávací techniky a akustických klavírů. Od roku 2002 se stal externím pedagogem FAMU.

Od roku 2010 vyučuje soukromě klavír pro děti i dospělé. Preferuje klasické základy klavíru, ale s odlišným přístupem od výuky v ZUŠ. Důraz klade na kvalitu prožitku ze hry, nestresující a trpělivé vedení žáka. Specializuje se na klasickou hudbu s možným přesahem do oblasti populární a filmové. U žáků rozvíjí hudební schopnosti improvizace, sluchovou analýzu a paměť. U začátečníků je možnost výuky bez-notové metody, u pokročilých preferuje klasické postupy. Lekce obvykle probíhají v hudebním studiu, možnost profesionálních nahrávek na koncertní klavír August Forster. Kromě sólové hry klavíru též možnost supervize nad menším hudebním tělesem (kvarteto apod.).

Cena lekce (60 min.) ….. 350 Kč
Cena lekce (100 min) …. 500 Kč
2006 © NoTrouble